ZÁRUČNÁ LEHOTA A REKLAMÁCIA TOVARU

Predávajúci poskytuje na tovar záruku 24 mesiacov, v prípadne akýchkoľvek problémov je potrebné upovedomiť predávajúceho čo najskôr elektronickou formou E-mailom na reklamacie@takitak.sk. Záručná doba začína plynúť od fyzického prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté bežným používaním či nesprávnym použitím, nevhodnou starostlivosťou alebo údržbou tovaru.

VÝMENA TOVARU

Tovar, ktorý kupujúci požaduje vymeniť musí byť nepoškodený, nepoužitý, nepraný a schopný ďalšieho predaja. Predávajúceho je potrebné vopred upovedomiť elektronicky E-mailom na reklamacie@takitak.sk a následne tovar poslať podľa dohodnutých inštrukcií vhodnou doručovacou spoločnosťou na dohodnutú adresu.
Odporúčame zásielku odoslať službou, prostredníctvom ktorej ju bude možné sledovať. Zásielky odoslané na dobierku nebudú spoločnosťou PUKY s.r.o. prevzaté, rovnako ani zásielky posielané Slovenskou poštou na adresu sídla spoločnosti PUKY s.r.o.

Náklady na prepravu od kupujúceho k predávajúcemu znáša strana kupujúceho. Náklady na prepravu od predávajúceho do rúk kupujúceho znáša strana predávajúceho.

Tovar ktorý je upravovaný alebo vyrobený po vzájomnej dohode na mieru podľa zadania kupujúceho (takzvané Custom made modely) nieje možné vrátiť ani vymeniť, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.