OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – GDPR

Prevádzkovateľ (správca) vašich osobných údajov podľa článku 4 bod 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR)  je prevádzkovateľ:

PUKY s.r.o.

Žilinská 16

811 05 Bratislava – Staré mesto

IČO: 50 958 640

Osobné údaje spracovávame v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len “nariadenie č. 2016/679”).

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

Zaregistrovaním sa na stránke www.takitak.sk alebo odoslaním objednávky bez registrácie kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

Vaše osobné údaje ako zákazníkov nebudú zverejňované, sprístupňované ani poskytované žiadnym tretím stranám. Akékoľvek sprístupňovanie osobných údajov je vždy LEN ZA ÚČELOM VYBAVENIA VAŠEJ OBJEDNÁVKY. Preto je možné poskytnutie údajov banke či partnersky zamluvneným doručovateľským službám (momentálne GLS a Packeta). Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a je možné kedykoľvek takýto súhlas s ich spracovaním odvolať. Žiadosť je potrebné zaslať poštou na adresu:

TAKITAK

PUKY s.r.o.

Žilinská 16

811 05

Bratislava – Staré mesto

Alebo elektronicky na E-mailovú adresu objednavky@takitak.sk.

Súhlas so spracovaním osobných údajov zanikne v lehote (najneskôr) 1 mesiaca od doručenia žiadosti kedy údaje zákazníka budú vymazané.


Naša spoločnosť PUKY s.r.o. vyhodnocuje pre štatistické účely informácie o používaní internetovej stránky 
www.takitak.sk (napríklad čas strávaný na našej stránke, odkiaľ bol spravený vstup na našu stránku, počet užívateľov navštevujúcich našu stránku a podobne). Tieto informácie sú iba číselné, bez osobných údajov, a budú použité pre potreby vnútorných rozborov a analýz za účelom zlepšenia kvality našej internetovej stránky.

Nákup našich kolekcií a produktov je možný vytvorením objednávky, s registráciou alebo bez registrácie, prostredníctvom internetového obchodu www.takitak.sk

V prípade nákupu bez registrácie, je potrebné len pre účel vybavenia objednávky zadať nasledujúce údaje: 

  • meno
  • priezvisko
  • fakturačná adresa
  • doručovacia adresa
  • E-mail
  • telefonický kontakt
  • názov spoločnosti
  • IČO, DIČ, IČ DPH

 

V prípade nákupu s registráciou sa vytvorí na www.takitak.sk vlastný profil kupujúceho, pričom všetky údaje (meno, priezvisko, fakturačná adresa, doručovacia adresa, E-mail, telefonický kontakt, názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH) ostanú uložené pre opätovné nákupy. 

Pokiaľ kupujúci zvolí možnosť odoberania newslettra, budú na E-mailovú adresu kupujúceho zasielané novinkami a akciové ponuky. Odhlásenie sa z odoberania newslettra je možné kedykoľvek zrušiť.